çeşme escort “atın ölümü arpadan olsun” ya da “acı patlıcanı kırağı çalmaz” diyecektir. Bu tür, alışılmış “arpa-patlıcan” esprileri yapanlar, kendi esprilerine herkesten fazla gülerler. Bu doğaldır; çünkü rahatlamaya herkesten fazla onların ihtiyacı vardır.

Bilişsel çelişki yaşayan insanların davranışları, çoğunlukla laboratuvarda, fakat zaman zaman da gerçek ortamda incelenir. 1986 yılındaki Çernobil nükleer kazasından sonra, ülkemizde, radyasyonlu olduğu ileri sürülen çayları içenlerin bilişsel çelişkiye düşünce, “acı patlıcanı kırağı çalmaz” türünde savunma mekanizmalarına başvurdukları gözlenmiştir (Bilgin ve Leblebici, 1990). Bu konudaki bir başka araştırmada da, radyasyonlu çay içmeye devam eden yüksek kaygılı kişilerin, kaygısı daha az olanlara oranla daha fazla savunma mekanizması kullandıkları belirlenmiştir (Dökmen ve Dökmen, 1990). Kişiler, söz konusu savunma mekanizmalarını çay içerken yaşadıkları iç çatışmayla baş edebilmek için kullanıyor olabilirler.

  1. Kişilerarası İletişim

Genel bir tanımlamayla, kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimlere “kişilerarası iletişim” adı verilir. Karşılıklı iletişimde bulunan kişiler, bilgi/sembol üreterek, bunları birbirlerine aktararak ve yorumlayarak iletişimi sürdürürler. Konu ile ilgili bilimsel yayınlara baktığımızda, bu genel tanımlamanın yanı sıra, kişilerarası iletişimin daha sınırlı şekilde de tanımlandığını görürüz. Bazı araştırmacılarda, insanlar arasında gerçekleşen bütün iletişimleri, kişilerarası iletişim saymama eğilimi vardır. Bu konudaki farklı görüşler, Cappella’nın (1987) makalesinde de izlenebileceği üzere, kişilerarası iletişimle ilgili farklı tanımlara ve kanımca da biraz kavram karışıklığına yol açmaktadır.

çeşme escort
çeşme escort

Konu ile ilgili yayınlarda çeşme escort iletişim, sosyal iletişim, sosyal etkileşim ve kişilerarası iletişim terimlerinin bazen eş anlamda kullanıldığı görülmektedir. Altmışlı yıllarda Mc Keachie ve Doyle (1966), konuya açıklık getirmeye çalışarak, şu tanımı yapmışlardı: Bir göndericiden alıcıya mesaj iletilmesi olayına “iletişim” adı verilir. Bu durumda tüm algılamalar, örneğin bir insanın bir ağaç görmesi bir iletişim sayılır. Eğer hem gönderici hem de alıcı birer organizma, örneğin birer insan ise, bu iletişim şekline “sosyal iletişim” adı verilir. Sosyal iletişimde, gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliği bulunması şart değildir. Örneğin, bir salonda konferans verilmesi ya da yıllar önce yaşamış bir yazarın eserini insanların bugün okuması, birer sosyal iletişim sayılır. Gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliğinin bulunması durumunda ise, bu iletişim şekline “sosyal etkileşim” adı verilir. “Sosyal etkileşim” olarak adlandırılan davranış şekline, bazı kaynaklarda olduğu gibi “kişilerarası iletişim” adını da verebiliriz.”

Tubbs ve Moss (1974), iletişimin “kişilerarası çeşme escort iletişim” sayılabilmesi için şu üç ölçütün gerekli olduğunu belirtmişlerdir.

  1. a) Kişilerarası iletişime katılanlar, belli bir yakınlık içinde yüz-yüze olmalıdır;
  2. b) Katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalıdır.
  3. c) Söz konusu mesajlar sözlü (verbal) ve sözsüz (non-verbal)” nitelikte olmalıdır; bu iki tür mesaj dışındaki mesajların kullanıldığı iletişimler, örneğin yazışmalar, kişilerarası iletişim sayılmaz.