hızlı çeşme escort

Kendimizi gerçekten güçlü hissetmediğimiz zamanlar, bu çeşme escort olan ihtiyacımız artar. Örneğin bizi tanımayan insanlarla yapacağımız önemli bir toplantı öncesinde, yakamıza mesleğimizi gösteren bir rozet takarak, adeta kendi kendimize “sakin ol” deriz; gücümüzü göstermek bize iyi gelir. Ya da bir güne (hanımlar toplantısına) katılmadan önce kaygılı olan bir hanım, mümkün olan en iyi elbiselerini giyerek ve mücevherlerini takınarak kendine “sakin ol” der. Yine güçlü gözükmek için evimizin perdelerini, giriş kapısını ya da arabamızı yenilemeyi düşünebiliriz. Bu arada zihinsel ve duygusal açıdan kendimizi yenilediğimiz de olur.

Yukarıda kişilerarası iletişimi, ana hatlarıyla ele aldık. Kişilerarası iletişim çatışmalarını, kitabın ikinci bölümünde ele alacağız.

Sözsüz İletişimin İşlevi

Kişilerarası iletişimde sözsüz iletişimin çeşme escort önemli işlevleri vardır (Harrison, 1973). Bu işlevleri iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan birincisi, sözsüz iletişim yoluyla birtakım anlamlar iletilebilir. Örneğin yakamıza taktığımız rozetle mesleğimizi, başımızı sallayarak bir görüşü onayladığımızı, dostumuzun elini tutarak onu sevdiğimizi ifade edebiliriz. Sözsüz iletişimin ikinci işlevi ise, sözlü iletişimi desteklemesi, onun akıcılığına katkıda bulunmasıdır. Konuşan kişi yüzünü ve bedenini kullanarak sözlü anlatımını destekler. Dinleyen ise, sergilediği yüz ve beden ifadeleri ile konuşana geribildirim verir. Bu sırada ise konuşan kişi, karşısındakinin söylediklerini anlayıp anlamadığını ya da sıkılıp sıkılmadığını onun davranışlarına bakarak tahmin etmeye çalışın/’

Sözsüz iletişim türlerinden iki tanesi, kişilerarası iletişimi başlatmada önemli rol oynar. Bunlardan birisi göz kontağı (göz göze gelme), diğeri ise vücutla yönelmedir (hitap edilecek kişiye doğru yönelme) (Duck, 1986).

Sözlü ve Sözsüz İletişimin Zaman İçindeki Değişimi

Pek çok kültür ürünü gibi kişilerarası iletişim tarzı da günden güne, toplumdan topluma değişiklik gösterir. Burada kısaca, kişilerarası iletişimin zaman içinde nasıl değiştiği konusunda birkaç örnek vermek istiyorum.

Gerek sözlü, gerekse sözsüz iletişim biçimlerinde zaman içinde değişiklikler ortaya çıkar. Konuşulan diller, selamlaşma şekilleri, sözsüz iletişimde kullanılan araçlar, örneğin rozetler, takılar zamanla değişir. Bu değişikliklerin temelinde, yaşam biçimindeki değişiklikler yer alır. Toplumların yaşam biçimleri değiştikçe, sözlü ve sözsüz iletişim biçimleri de değişmeye başlar. Hatırladığım kadarıyla 196O’lı yıllarda, gençlerin, büyüklerin yanında sigara ve kahve içmeleri ayıp karşılanıyordu. Büyüklerin yanında sigara içme yasağı, bir ölçüde de olsa bugün de sürmektedir. Fakat bence kahve konusunda toplumca kafamız karışmıştır. Bir zamanlar yemekten sonra bir sigarayla birlikte kahve içmek, babalara, dedelere, ninelere… özgü bir ayrıcalıktı. Fincandaki Türk Kahvesi, adeta bir sözsüz iletişim aracı olarak otoriteyi simgeliyordu. Fakat sonra “neskafe” çıktı. Bildiğim kadarıyla, büyüklerin yanında neskafe içmenin ayıp olduğu konusunda belirgin bir toplumsal kural henüz oluşmadı; en azından, büyüklerin yanında sütlü neskafe içmek ayıp sayılmıyor. Böylece, aramıza yeni katılan çeşme escort, köpüklü kahvenin otoritesini sarsmış oldu; “büyüklerin yanında kahve içilmez” kuralı yumuşamaya başladı. Bu durum, yaşam biçimindeki değişikliklerin, kişilerarası iletişimi etkilediğini göstermektedir. Bu alandaki bir başka örnek, selamlaşma olabilir.

çeşme escort

çeşme escort